Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Project erfafspoeling Fam Hettelaar Asbroek 2 Megc


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipGeleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Geur WNS2981
GEUR [DIMSLS] [NVT] [OW]
Kleur WNS1230
KLEUR [DIMSLS] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
07-02-2013 10:02 NB   NB NB
04-10-2012 15:10  NB NB  
10-07-2012 14:07       
20-06-2012 14:06