Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Proclaimer


Alhoewel Waterschap Rijn en IJssel heeft getracht de op de website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt Waterschap Rijn en IJssel geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid ervan. Alle informatie op de website heeft een informatief karakter.

Waterschap Rijn en IJssel accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.