Downloaden data: Linde Ruurloseweg

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking 1965-12-01 2023-04-04

Vanaf:   t/m: