Downloaden data: Pannerden Galgendaalsedijk (MB401)

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - UurGem 2021-12-01 2022-05-02

Vanaf:   t/m: