Downloaden data: Gemaal Lauwersgracht

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - DagGem 2017-03-16 2021-11-29
Vanaf:   t/m: