Downloaden data: Gemaal Lauwersgracht

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - UurGem 2017-03-16 2021-12-01
Vanaf:   t/m: