Downloaden data: Bekendelle Wooldsweg 80 bosrand

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - UurGem 2017-04-13 2022-01-24
Vanaf:   t/m: