Downloaden data: Preabsterkamp Zutphen

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Verwachting_GW_3m 2021-09-22 2021-12-22
Vanaf:   t/m: