Downloaden data: Loostraat Aerdt

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - UurGem 2008-06-01 2021-12-01
Vanaf:   t/m: