Downloaden data: Loostraat Aerdt

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Handmatig.V 2018-07-18 2020-12-28
Vanaf:   t/m: