Downloaden data: Verdeelwerk Lochem Berkel

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (l/s.ha) - DagGem 1999-06-23 2022-01-21
Vanaf:   t/m: