Downloaden data: Stuw Sloetjes

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - DagGem 2003-11-06 2008-12-17
Vanaf:   t/m: