Downloaden data: Stuw Voorst

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - UurGem 2003-11-06 2022-01-23
Vanaf:   t/m: