Downloaden data: Stuw Voorst

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - UurGem 2014-07-16 2022-01-27
Vanaf:   t/m: