Downloaden data: Stuw Voorst

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - DagGem 2014-07-15 2022-01-25
Vanaf:   t/m: