Downloaden data: Stuw Bolestuw

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - DagGem 2020-05-25 2022-01-23
Vanaf:   t/m: