Downloaden data: G01 - Oude KI Postweg Spijk

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Calculated.Hand 2008-01-07 2014-10-14
Vanaf:   t/m: