Downloaden data: Willinks Weust CD2

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+Mv) - Calculated.mMv 2010-09-16 2015-02-11
Vanaf:   t/m: