Downloaden data: Willinks Weust CD2

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - DagGem 2010-09-15 2015-02-10
Vanaf:   t/m: