Downloaden data: Willinks Weust CD4

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Calculated.Diver 2010-09-16 2015-02-11
Vanaf:   t/m: