Downloaden data: Zutphen brugN348 PB4

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Calculated.Diver 2012-09-26 2019-01-04
Vanaf:   t/m: