Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Dortherbeek, brug Oxerweg bij Oxerhoflaan Deventer


Code: DOB00
Start: 25-02-1964
Laatste: 12-11-2013
Aantal: 266

Gemeten stofpakketten: