Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Kaarten actuele toestand
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Slingeplas Kruittorenstraat Bredevoort zwemwaterzo


Code: SGP01
Start: 07-02-1990
Laatste: 20-05-2019
Aantal: 226

Gemeten stofpakketten: