Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Project erfafspoeling Fam Hettelaar Asbroek 2 Megc


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipNitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
02-05-2013 12:05 < 0.05
07-02-2013 10:02   0.30
07-02-2013 10:02 < 0.01
04-10-2012 15:10   3.20
10-07-2012 14:07 < 0.10
20-06-2012 14:06   5.40