Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Meetpunt Oude IJssel ter hoogte van de A18 Doetinchem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
Tijdstip1,3,5-trichloorbenzeen WNS67
135TClBen [ug/l] [NVT] [OW]
12-08-2010 10:08 < 0.20
09-06-2010 13:06 < 0.20
26-08-2008 11:08 < 0.20