Welkom op het Waterinformatie Portaal van waterschap Rijn en IJssel. Het Waterinformatie Portaal bevat informatie voor bewoners, mede-overheden, datavragers, adviesureau's en studenten over uiteen lopende onderwerpen zoals: informatie over de actuele en toekomstige watersituatie, waar en wanneer u het waterschap tegen kunt komen en informatie over het waterbeleid.

Dashboard Weer en Water
Dashboard Weer en Water

Kaarten met de actuele situatie van het grond- en oppervlaktewater.

Waterdata chemische waterkwaliteit
Dashboard Waterkwaliteit

Kaarten met de chemische en biologische kwaliteit van watergangen.

Waterdata
Meetgegevens

Meetgegevens van waterstanden, afvoeren, grondwaterstanden en neerslag en concentraties van stoffen in het water.

Open-dataportaal geodata
Open-dataportaal geodata

In het open-dataportaal vindt u geodata direct te downloaden in verschillende formaten of als API.

Drainage- en beregeningsbeleid
Drainage- en beregeningsbeleid

Kaarten over het drainagebeleid en beregeningsbeleid voor onttrekkingen uit grondwater.

Maaikalender
Maaikalender

Informatie over waar en wanneer het waterschap komt maaien.

Leggers
Leggers

De leggerkaart laat zien welke watergangen, keringen en kunstwerken in beheer zijn en waar ze liggen, incl. onderhoudsafspraken en zoneringen.

Klimaateffectatlas
Klimaateffectatlas

De klimaateffectatlas laat zien wat er gebeurt in het watersysteem bij de verwachte klimaatverandering.

Dashboard Landbouw
Dashboard Elke Druppel De Grond In

Kaarten met de actuele situatie van samenwerking in gebieden om water vast te houden. Open met Firefox of Chrome.

Leggers
Zuiveringstechnische werken

De kaart laat zien welke zuiveringstechnische werken in beheer zijn en waar ze liggen, inclusief zoneringen en belangenstroken.

Watererfgoed
Hoogtekaart

Hoogtekaart van het beheergebied van het waterschap met watergangen en kunstwerken.

Contact: waterdata@wrij.nl (metingen)  of  geo@wrij.nl (kaarten)