Inleiding

Welkom op het Meetgegevens portaal van Waterschap Rijn en IJssel

De metingen die het waterschap doet zijn beschikbaar voor iedereen. Op deze site vind je daarom meetgegevens over:
- Waterhoeveelheden: waterstanden en afvoeren van watergangen, grondwaterstanden en neerslag
- Waterkwaliteit: de chemische kwaliteit van watergangen

De meetgegevens zijn afkomstig uit meetnetten van het waterschap, maar ook van partijen zoals KNMI en Rijkswaterstaat.
Alle meetgegevens zijn publiekelijk te bekijken en te downloaden.

Vragen?
Voor vragen of voor het opvragen van meetgegevens kan je een mail sturen naar waterdata@wrij.nl.


Voorbeeld grafiek meetgegens