Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Inleiding


Welkom op de waterinformatiesite van Waterschap Rijn en IJssel

Op deze site vindt u meetgegevens en meetinformatie over:
- Waterhoeveelheden: waterstanden en afvoeren van oppervlaktewateren, grondwaterstanden en neerslag
- Waterkwaliteit: chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren

De meetgegevens zijn afkomstig uit meetnetten van het waterschap.