Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Externe sites

Waterschap Rijn en IJssel is niet de enige instantie met meetgegevens over het watersysteem.
Hieronder staat een lijst met relevante websites:

Waterhoeveelheden

Actuele meetgegevens

Historische meetgegevens

WaterkwaliteitEcologieKaarten