Zwemwater

Voor vragen over zwemwater kan je terecht bij de provincie of de beheerder. Contactgegevens staan op www.zwemwater.nl.

In het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel liggen zestien zwemwateren die deze functie hebben. Het waterschap controleert de waterkwaliteit van deze zwemwateren tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, en éénmalig voorafgaand aan het zwemseizoen, in april. De waterkwaliteit wordt visueel geïnspecteerd en er worden monsters genomen voor bacteriologisch onderzoek. Daarnaast worden ook o.a. het zuurstofgehalte, de temperatuur en de zuurgraad gecontroleerd. De resultaten staan op de landelijke website www.zwemwater.nl.