Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Zwemwater

In het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel liggen zestien zwemwateren, die officieel de functie hebben. Deze functie is vastgelegd in het Provinciale Waterhuishoudingsplan. Het waterschap controleert de waterkwaliteit van deze zwemwateren tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, en éénmalig vooraf aan het zwemseizoen, in april. De waterkwaliteit wordt visueel geïnspecteerd en er worden monsters genomen voor bacteriologisch onderzoek. Daarnaast worden ook o.a. het zuurstofgehalte, de temperatuur en de zuurgraad gecontroleerd. De resultaten staan op de landelijke website www.zwemwater.nl . Deze is in de loop van het zwemseizoen 2013 in de lucht.

Voor vragen over de waterkwaliteit kunt u terecht bij het waterschap. Klachten of meldingen over de waterkwaliteit kunt u melden bij het Provincieloket:

Provincie Gelderland
Telefoon: (026) 359 99 99
E-mail: provincieloket@gelderland.nl

Provincie Overijssel
Telefoon: 038 425 24 23
E-mail: postbus@overijssel.nl