Waterkwaliteit


Wat wordt er gemeten?
Waterschap Rijn en IJssel meet op ongeveer 200 meetlocaties de oppervlaktewaterkwaliteit. Op deze locaties worden meestal maandelijke watermonsters genomen, die voor analyse naar het het laboratorium in Zwolle (Aqualysis) worden gebracht. Chemische stoffen die veel worden onderzocht zijn nutriënten, zware metalen en PAK's. Waterschap Rijn en IJssel meet daarnaast ook op andere stoffen zoals zoals resten van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen overige 'nieuwe' stoffen).

Waarom wordt er gemeten?
De waterkwaliteit wordt gemeten vanuit wettelijke verplichtingen (zoals de Kaderrichtlijn Water en Zwemwater) en om de lange termijn ontwikkelingen te volgen.

Vragen?
Voor vragen of voor het opvragen van meetgegevens kan je een mail sturen naar waterdata@wrij.nl.Monstername flessen en meetapparaat    Monsternamebus