Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Waterkwaliteit


Wat wordt er gemeten?
Waterschap Rijn en IJssel meet op ongeveer 200 meetlocaties de oppervlaktewaterkwaliteit. Afhankelijk van de informatiebehoefte op een locatie kan de frequentie van de metingen en het stofpakket variëren. De meeste meetreeksen bestaan uit maandelijkse steekmonsters die door onze veldmedewerkers worden gehaald en naar het laboratorium van Aqualysis worden gebracht. Stofpakketten die veel geanalyseerd worden zijn nutriënten, zware metalen en PAKs (polyaromatische koolwaterstoffen). Daarnaast screent Waterschap Rijn en IJssel incidenteel brede stofpakketten (zoals bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen overige ‘nieuwe’ stoffen).

Waarom wordt er gemeten?
De chemische en ecologische kwaliteit wordt gemonitord om verschillende redenen:
1) Wettelijke verplichting (zoals de KaderRichtlijn Water en Zwemwater)
2) Beleidsmonitoring
3) Kennisontwikkeling van het watersysteem

Hoe zoekt u?
Via de kaart optie of via de meetpuntenlijst
Via de kaart kunt u op een punt klikken voor meer informatie (naam en meetreeks lengte) en desgewenst vervolgens doorklikken naar de meetgegevens via de link onderin het popup schermpje.

Vragen?
Voor algemene vragen of voor het opvragen van meetgegevens kunt u een mail sturen naar waterdata@wrij.nl.