Downloaden data: Stuw Sikkeler van Heeckerenbeek

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting_FEWS_7d_50p 2024-04-11 2024-04-19

Vanaf:   t/m: