Downloaden data: Zuivelweg Vorden

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+Mv) - Calculated.mMv 2009-12-31 2023-05-28

Vanaf:   t/m: