Downloaden data: Zuivelweg Vorden

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking 2018-07-23 2023-05-10

Vanaf:   t/m: