Downloaden data: Dasseboomseallee Wehl

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter2, Grondwaterstand (m+Mv) - DagGem 2009-12-31 2022-06-11

Vanaf:   t/m: