Downloaden data: Berkhof vijver peilbuis

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Maaiveldhoogte - Referentiehoogte 2017-06-12 2019-09-24

Vanaf:   t/m: