Downloaden data: Stuw Petersdijk (Veengoot)

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - UurGem 2002-01-01 2008-05-30

Vanaf:   t/m: