Downloaden data: Stuw Sloetjes

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - UurGem 2003-11-07 2008-12-18

Vanaf:   t/m: