Downloaden data: Stuw Pelgrim (Waalse Water)

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - DagGem 2009-09-28 2024-05-22

Vanaf:   t/m: