Downloaden data: Stuw Pelgrim (Waalse Water)

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting_FEWS_7d_80p 2024-05-23 2024-05-31

Vanaf:   t/m: