Downloaden data: Gemaal Emmerich

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - DagGem 2008-07-31 2011-09-19

Vanaf:   t/m: