Downloaden data: Pannerden Galgendaalsedijk (MB401)

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+Mv) - Calculated.mMv 2021-12-01 2022-05-02

Vanaf:   t/m: