Downloaden data: Oude IJssel PB14

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+Mv) - Calculated.mMv.h 1997-08-14 2013-06-13

Vanaf:   t/m: