Downloaden data: G16 - Groenstraat 7

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Calculated.Hand 2008-01-07 2010-11-18

Vanaf:   t/m: