Downloaden data: Oude Rijn - Uenk

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+Mv) - Calculated.mMv.h 2008-06-05 2014-10-14

Vanaf:   t/m: