Downloaden data: Grobbestede te Pannerden (G35)

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - DagGem 2003-12-02 2013-02-12

Vanaf:   t/m: