Downloaden data: Willinks Weust CD4

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Calculated.Hand 2010-10-25 2015-02-11

Vanaf:   t/m: