Downloaden data: Stuw Voorst

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - DagGem 2003-11-05 2022-01-21
Vanaf:   t/m: