Downloaden data: Wijdorp buis 789

Beschikbare data van de reeks
NaamStartEind datum
Filter3, Grondwaterstand (m+Mv) - Calculated.mMv 2003-01-14 2016-10-27
Vanaf:   t/m: