Hier vindt u informatie over de actuele watersituatie buiten, de ontwikkeling van de kwaliteit over de de jaren en wanneer het waterschap komt maaien.

Dashboard Weer en Water
Dashboard Weer en Water

Kaarten met de actuele situatie van het grond- en oppervlaktewater.

Waterdata chemische waterkwaliteit
Dashboard Waterkwaliteit

Kaarten met de chemische en biologische kwaliteit van watergangen.

Maaikalender
Maaikalender

Informatie over waar en wanneer het waterschap komt maaien.

Dashboard Landbouw
Dashboard Elke Druppel De Grond In

Kaarten met de actuele situatie van samenwerking in gebieden om water vast te houden. Open met Firefox of Chrome.

Contact: waterdata@wrij.nl (metingen)  of  geo@wrij.nl (kaarten)