Het waterschap hanteert beleidsregels over uiteenlopende onderwerpen. Beleid waar gebiedsbrede kaarten bij horen zijn op deze website getoond. De inhoud van deze pagina is in ontwikkeling. Voor overig beleid kunt u terecht op de website van het waterschap.

Leggers
Leggers

De leggerkaart laat zien welke watergangen, keringen en kunstwerken in beheer zijn en waar ze liggen, inclusief onderhoudsafspraken en zoneringen.

Drainage- en beregeningsbeleid
Drainage- en beregeningsbeleid

Kaarten over het drainagebeleid en beregeningsbeleid voor onttrekkingen uit grondwater.

Contact: waterdata@wrij.nl (metingen)  of  geo@wrij.nl (kaarten)