Het waterschap hanteert beleidsregels over uiteenlopende onderwerpen. Beleid waar gebiedsbrede kaarten bij horen zijn op deze website getoond. De inhoud van deze pagina is in ontwikkeling. Voor overig beleid kunt u terecht op de website van het waterschap.

Leggers
Leggers

De leggerkaart laat zien welke watergangen, keringen en kunstwerken in beheer zijn en waar ze liggen, inclusief onderhoudsafspraken en zoneringen.

Drainage- en beregeningsbeleid
Drainage- en beregeningsbeleid

Kaarten over het drainagebeleid en beregeningsbeleid voor onttrekkingen uit grondwater.

Leggers
Zuiveringstechnische werken

De kaart laat zien welke zuiveringstechnische werken in beheer zijn en waar ze liggen, inclusief zoneringen en belangenstroken.

Contact: waterdata@wrij.nl (metingen)  of  geo@wrij.nl (kaarten)